Jdi na obsah Jdi na menu
 


Neogén Vážskeho kanála

Nové Mesto nad Váhom, neogén Vážskeho kanála, odokrytý počas čistenia kanálu v roku 2005

 

6. septembra, 2005

     Študovali sme korytu Vážskeho kanála v úseku od mosta štátnej cesty z Nového Mesta n/V do Rakolúb, až po železný most cez Vážsky kanál v dolnej časti priemyselnej zóny mesta (bývalá Prefa). Na základe geologickej mapy je koryto Vážskeho kanála založené v kvartérnych štrkoch fluviálnych sedimentov poriečnej nivy rieky Váh, v podloží týchto štrkov sa nachádza zatiaľ bližšie necharakterizované súvrstvie neogénnych sedimentov. Jedná sa o neogénne sedimenty Bliatnianskej priehlbiny Poddunajskej panvy.

 

Popis lokality

     Koryto Vážskeho kanála je umelo vykopané niekedy v 50.-tich rokoch 20. storočia a slúži na reguláciu prietoku vôd rieky Váh a zároveň ako napájací systém energetickej siete Vážskej energetickej kaskády. Ako lokalita na štúdium súvrstvia je vhodná len počas čistenia, keď je hladina vody minimálna a je možné zostúpiť do koryta k východzu súvrství neogénu. Nadložný kvartér (štrky) sa študovať nedá, nakoľko je celé koryto v tejto výške (nad neogénom) spevnené kameňmi proti vymieľaniu brehov.

 

Geológia a litostratigrafia

     Súvrstvie v podloží kvartéru predstavuje neogénne sedimenty Bliatnianskej priehlbiny Poddunajskej panvy.

Z hornín sme zaznamenali v prevahe ílovce a slieňovce šedej farby, menej i jemno-strednozrnné pieskovce. Keďže karpatské súvrstvie neogénu v rámci severného výbežku Blatnianskej priehlbiny nie je niekde odokryté a na povrch nevystupuje (až okolie Vrbového), odobrali sme veľké množstvo vzoriek.                                                                                                                        

 

Mineralogia 

     V celom niekoľko 100 m dlhom odkrive sme zaznamenali výhrade výskyty Dendritickej Mn, Fe mineralizácia (kvartér).

kysličníky Mn - tvoria zemité povlaky a len veľmi tenučké kôry a polohy tmavohnedočiernej až čiernej farby 

limonit - tvorí povlaky a popraškovité agregáty žltohnedej fbsp;  V celom niekoľko 100 m dlhom odkrive sme zaznamenali výhrade výskyty Dendritickej Mn, Fe mineralizácia (kvartér).

kysličníky Mn - tvoria zemité povlaky a len veľmi tenučké kôry a polohy tmavohnedočiernej až čiernej farby 

limonit