Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mineralizácia v obvode Čierna Lehota

Mineralizácia stratiformná pyrit-pyrhotinová

 

Rudy vystupujú pramo v horizontoch grafitických a amfibolických hornín. Horninové komplexy sú bez jednoznačných dôkazov považované za staropaleozoické. Mineralizácia vytvára zóny vtrúsených sulfidov.

- rudné minerály

pyrit, pyrhotin, chalkopyrit, galenit, sfalerit

- ostatné minerály

kremeň, dolomit, amfibol

 

Mineralizácia hydrotermálna Ni, Bi, As

 

Výskyt predstavujú karbonátové žily s arzenidmi a sulfoarzenidmi Ni, menej sú zastúpené sulfidy.

 

- primárne rudné minerály

pyrit, arzenopyrit, gersdorffit, lollingit, pararammelsbergit,

tennantit, chalkozin, chalkopyrit, galenit, sfalerit

bizmut, bizmutin, kuprobizmutit, aikinit, hodrušit, kupčíkit, matildit,

hematit, magnetit,

- primárne žilné minerály

kremeň, kalcit, dolomit, dolomit Fe, siderit

- sekundárne minerály

meď, azurit, malachit, kuprit

annabergit, erythrin, retgersit

 

Čierna Lehota, štúdium Fe stratiformného zrudnenia v kryštaliniku Suchého

1. máj, 2008

 

     Lokalitu sme navštívili na základe informácií p. Bezáka.

     Najskôr sme lokalizovali staré pingy a kutiská pod Závadskou poľanou. Na ploche asi 300 x 100 metrov sme našli niekokľo píng a kutísk s haldičkami, kde sme odobrali vzorky, prevažne amfibolity s impregnačným zrudnením pravdepodobne pyritu, chalkopyritu a arzenopyritu, zaznamenali sme i zelený sekundárny minerál.