Jdi na obsah Jdi na menu
 


Štúdium píng v okolí Zlatého vrchu

O výskyte Au mineralizácie v okolí Zlatého vrchu pri Piešťanoch pojednáva veľké množstvo špekulácií, rôznych domienok, tvrdení... Skutočne seriózne sa k danej problematike stavia v Topografickej MIneralogií Koděra, a zopár zmienok podáva i Polák.

Oblasť som v minulosti navštívil, v súčastnosti sme s jedným kolegom previedli obhliadku starých píng a odobral som množstvo vzoriek na preštudovanie. Podávam výsledky:

 

25. marec, 2010

tak pri veľkom zväčšení sa z pyritu vyklula zmes muskovitu, ílových minerálov, chloritu, kysličníkov Fe a granátu

tak pri veľkom zväčšení sa z galenitu vyklula zmes muskovitu a chloritu

- pingové pole neďaleko križovatky zelenej a červenej turistickej značke na Striebornici

na základe údajov miestnych občanov sa jedná o ťažobné jamy, v ktorých sa po II. svetovej vojne ťažil muskovit, používaný do omietkového brizolitu na fasády domov miestnych občanov. V pingách sa vyskytuje pegmatit, ktorý podrobne opísal p. Uher. Okolie tvorí granodiorit a kryštalické bridlice.

(je teoreticky možné, že sa v týchto miestach v minulosti ešte pred ťažbou muskoivtu nachádzali maličké pingy na hľadanie zlata, o čom však veľmi pochybujem)

- pingové pole asi 200 m Z od predchádzajúceho, neďaleko výraznej bezmennej kóty hrebeňa Zlatého vrchu

vystupuje tu hydrotermálny kremeň, typický pre kryštalinikum tatrika, je masívny, bielej farby, silne znečistený. Tento kremeň nie je zrudnený. Zaznamenali sme však i inú generácu kremeňa, jedná sa o kremeň sivý až tmavosivý, typický pre zrudnenie typu kremeň-pyrit-arzenopyrit, nachádzajúce sa na štôlni Budúcnosť v Pezinku. Zaznamenali sme v kremeni asi 1 cm veľké masívne závalky pyritu. Okolie tvorí sedimentárny kremenec triasu, tento však určite nebol predmetom hľadania zlata, ako sa mnohý domnievajú a kutacie práce v oblasti charakzerizujú ako pomýlené.

(tento pyrit môže byť zlatonosný, na jeho základe mohli prebiehať tu v minulosti kutacie práce na zlato)

- pingové pole v závere doliny Banka pod Zlatým vrchom, asi 300 m od vrcholu

jedná sa skutočne o veľmi staré pingy, zasypané, zasutené, a nájsť tu nejakú vzorku je neskutočne náročné. Po dlhšom hľadaní sme pod pozostakami plochej pingy našli niekoľko okolo 20-50 cm veľkých balvanov. Jedná sa o prekremenené dolomity triasu (hydrotermálna kremenná mineralizácia). Prekremenené polohy sú veľmi tvrdé, majú brekciovitú štruktúru, miestami sú tmavohnedosivej farby a obsahujú mikroskopický impregnovaný pyrit. Okolie píng tvorí styk triasových sedimentárnych kremencov a nadložných guttensteinských vápencov a dolomitov.

(tento pyrit môže byť zlatonosný, na jeho základe mohli prebiehať tu v minulosti kutacie práce na zlato)

 

po spracovaní zverejním nejaké fotografie objetov i vzoriek