Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kočovce, výskyt limonitu v kvartérnych sedimentoch

27. marec, 2009

     Náhodne pri prechode poľom z Novej Vsi do Kočoviec do kameňolomu na Skalke zaznamenali sme vedľa cesty v poli bloky zemitého limonitu veľkosti do 10 cm. Na základe geologickej mapy oblasť tvorená hlinitokamenistými sedimentami nivného náplavového kužeľa Kálnického potoka. Jedná sa o kvartér priľahlej oblasti Považského Inovca.

 

Popis lokality

     Pole je niekoľko 100m veľké, poľom prechádza poľná cesta z Novej Vsi ku kameňolomu na Skalke. Výskyt limonitu sme zaznamenali v pravouhlej zákrute pri Skalke a pri ceste smerom do Kočoviec. Oblasť sme bližšie neštudovali, predpokladáme, že limonit sa vyskytuje v širšej oblasti.

 

Kvartér

mineraliácia valúnov nivných náplavových kuželov

- limonit (zmes kysličníkov a hydroxidov Fe) - primárny minerál, tvorí bloky veľkosti okolo 10 cm, jemnozrnné a zemité masívne agregáty hnedožltej farby.

Genézu limonitu sme neštudovali, môže sa jednať o limonit z oxidačnej zóny paleozoických sedimentárnych Fe ložísk, alebo o výskyt sedimentáneho limonitu v triase hronika (obdobný výskyt je zaznamenaný v chotári obce Hradište pod Vrátnom).

 

     Lokalita je veľmi zaujímavá výskytom limonitu a predurčuje primárne nálezisko niekde v doline Kálnického potoka (Krajná, Prostredná alebo Kálnická dolina).