Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kálnica, prieskum U Hraničný vrch

Kálnica, materiál z U ložiska, pod Sochoňom, na Hraničnom vrchu

23. august, 2008

Okolo lokality sme v minulosti už niekoľko krát prechádzali, máme odtiaľ niekoľko vzoriek chalkopyritu a kremeňa od p. Šimku z 80.-tich rokov. V roku 1994 pri výstupe na hrebeň Inovca sme tu nejaké vrty na ceste našli, bližšie sme ich neštudovali.

Pri dnešnom zostupe nás zaujalo veľké množstvo vrtov na odkopanej kope kameňa. Niekoľko vrtov sme prezreli, pochádzajú z ložiska U. Širšie okolie lokality predstavuje hlbší niekoľko metrov veľký výkop, okolo neho sa nachádza niekoľko háld. Haldy sú zarastené, jedna halda je odkopaná, z tejto haldy sme odobrali vrty, materiál je jemnejší, do 8 cm veľký.

O lokalite sa vyjadrujeme na základe prvých poznatkov nasledovne:

- pravdepodobnme sa jedná o skládku kameniva, toto kamenivo pochádza z prieskumných prác na ložisku U v Kálnici, vzdialenom asi 4 km. Skládka kameniva slúžila hlavne v minulosti na stavbu ciest v okolitých lesoch ako makadam na spevnenie povrchu. Svedčí i tom skutočnosť, že na ceste, ktorá vedie z Kálnice po modrej turistickej značke na Polámaný vrch sa práve v blízkosti i niekoľko 100 metrov od tejto lokality smerom k Polámanému vrchu nachádzajú v ceste (makadam) zbytky vrtov, našli sme až 20 cm dlhé hrubé jadro.

- možno sa jedná o pozostatky povrchového prieskumu U (geologická mapa tomu nenasvedčuje).

Ďaľšie skutočnosti overíme pri podrobnejšom štúdiu lokality, odoberieme i vzorky.