Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kálnica, Cu zrudnenie Ostrý vrch

Kálnica, výskyty Ostrý vrch, Cu zrudnenie

01. máj, 2009
Na základe banskej mapy starých banských diel uloženej na internete navštívili sme oblasť Ostrého vrchu v Prostrednej doline v Kálnici.

Podľa geologickej mapy je oblasť budovaná mladším paleozoikom tatrika, samotné zrudnenie je vyvinuté v perme kálnického súvrstvia. Zrudnenie vystupuje na nižšej kóte dvojvrchu Ostrý vrch v nadmorskej výške okolo 480-500 metrov. Predstavujú ho hydrotermálne kremenné žily, ktoré tu vystupujú na povrch, v minulosti boli nafárané pingami, kutiskami.

Našli sme jedno veľké rozsiahle pingové pole s množstvom píng a haldičiek a s jednou zasypanou šachticou. Asi 200-300 m SZ sme našli menšie pingové pole s množstvom veľkých balvanov kremeňa. Prezreli sme celú zalesnené časť vrcholu a našli sme ešte niekoľko samostatných píng a na povrchu množstvo balvanov a blokov kremeňa.

Z minerálov sme zaznamenali chalkopyrit, tvorí závalky v žilnom kremeni, väčšinou je silne zvetraný a rozložený v limonit a malachit, zaznamenali sme i karbonát, a bližšie neurčený minerál (jemnozrnné závalky, markazit?, pyrit?, zlato?).