Jdi na obsah Jdi na menu
 


Inovec, hematitové zrudnenie v okolí

(Trenčianska Turná)

- kryštalinikum, svory

výskyt v kryštalických bridliciach v širšom okolí; lokálne na hrebeni na SSV od chaty Inovec pri k. 804

Mineralizácia vystupuje v kryštalických bridliciach,v muskovitických svoroch až svorových rulách. Tvorí až do 20 mm ocné žilky, vyplnené kremeňomhematitom. V oblasti pri k. 804 bola mineralizácia v minulosti predmetom prieskumných prác, ktoré však skončili negatívne.

(Selec)

- perm, drobové zlepence

výskyt asi 1 km na SZ od vrcholu Inovca (k. 1042) na SZ svahoch

Epigenetická hematitová mineralizácia je vyvinutá v drobových zlepencoch, resp. tektonických zlepencoch  permu, a zatláča ich pôvodný tmel. V minulosti bola sledovaná dvoma malými štôlňami razenými JZ smerom. Mineralizáciu tvorí spekularit a hydrohematit.

 

Považský Inovec, Fe zrudnenie na lokalite pod Inovcom pri chatách a na lokalite pod Inovcom nad Selcom

09. jún,  2009

     Pri prechode Inoveckým pohorím z Trenčinaskeho Jastrabia do Selca navštívili sme niekoľko lokalít s výskytom Fe mineralizácie, ktoré postupne charakterizujeme:

Inovec, na svahu V od chát

- lokalita je uvedené v súradnicovom systéme GPS v knihe Nerastné suroviny Slovenka, taktiež na mape, ktorú mi poslal pracovník GÚDŚ. Na miestach sme však nenašli žiadne náznaky po ťažbe, v oblasti sa nevyskytuje ani perm tatrika. Je tu jeden terényn útvar, ktorý možno pripomína väčšiu haldu, a rozsiahle kamenné more.

Inovec, na svahu Z nad Selcom, neďaleko zelenej turistickej značky od križovatky ciest

- po prehliadke oblasti sme okrem rozsiahlych kamenných morí na svahu nad cestou nenašli žiadne pozostatky banských prác. Z hornín sme zaznamenali kremene triasu, svorové horniny tatrika a vulkanity, pravdepodobne permu. Z minerálov sme zaznamenali prejavy hydrotermálnej mineralizácie s výskytom pekných kryštálikov kremeňa v puklinách a výplňách žiliek, drobné závalky spekularitu, závalky masívneho sivočerveného hematitu a červené kremene, zafarbuvedené v súradnicovom systéme GPS v knihe Nerastné suroviny Slovenka, taktiež na mape, ktorú mi poslal pracovník GÚDŚ. Na miestach sme však nenašli žiadne náznaky po ťažbe, v oblasti sa nevyskytuje ani perm tatrika. Je tu jeden terényn útvar, ktorý možno pripomína väčšiu haldu, a rozsiahle kamenné more.%3