Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prehľad mineralizácie Pezinských Karpát

Centrálne Západné Karpaty

- pásmo jadrových pohorí

jadrové pohorie Malé Karpaty, časť Pezinské Karpaty

1 Kryštalický masív

01.1 Mineralizácia litologických členov

2 Mladopaleozoicko-mezozoické príkrovové jednotky

02.1 Mineralizácia litologických členov

02.2 Mineralizácia sedimentárna Mn, Fe (jura), r.o. Borika-Marianka-Lozorno-Stupava-Jablonové

02.3 Mineralizácia Fe

02.4 Mineralizácia axinitovo-pumpellyitová

3 Kvartér

03.1 Minerály vo fluviálnych náplavoch

03.2 Mineralizácia skladkovodných vápencov

4 Hydrotermálna mineralizácia

04.1 Mineralizácia hydrotermálna kremeňová

04.2 rudný obvod Pezinok-Pernek

   04.2.1 ložisko Au Staré mesto

   04.2.2 ložisko Pb, Zn Pod Babou

   04.2.3 ložisko Pb, Ag Svätodušná

   04.2.4 ložisko Sb Kolárske

   04.2.5 ložisko Sb Krížnica (Jahodnisko)

   04.2.6 ložisko pyritu Ferdinand-Karol (Karolina)

   04.2.7 ložisko pyritu Augustín

   04.2.8 ložisko pyritu Rýhová

   04.2.9 ložisko pyritu Čmele (Čertov kopec)

   04.2.10 ložisko pyritu Rybníčky (Koberling)

   04.2.11 ložisko pyritu Karol (pod Misárskym)

   04.2.12 ložisko pyritu Turecký vrch

   04.2.13 ostatné drobné výskyty

04.3 rudný obvod Kuchyňa

   04.3.1 ložisko Sb Skalnatá

   04.3.2 ložisko Zn, Pb, Ba Schwanzbach

   04.3.3 ostatné drobné výskyty

04.4 rudný obvod Modra

04.5 rudný obvod Častá

04.6 výskyty Bratislava

04.7 výskyty Dubová-Doľany

04.8 výskyty Sološnica-Smolenice