Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mn sedimentárne zrudnenie Čachtických Karpát

Centrálne Západné Karpaty

- pásmo jadrových pohorí

jadrové pohorie Malé Karpaty, časť Čachtické Karpaty

Mineralizácia Mezozoických príkrovových jednotiek

 

Sedimentárna Mn,Fe mineralizácia (jura)

 

výskyt Bzince pod Javorinou

- asi 500 m jv. od obce Bzince p/J, vo veľkom kameňolome. Jedná sa o sedimentárne syngenetické zrudnenie s geothitom. Mineralizácia vystupuje v polohe medzi krinoidovými vápencami v podloží a dogerskými pseudohľúznatými rohovcovými vápencami v nadloží. Obsah jednotlivých zložiek je nasledovný:

Al2O3 (?) - 3%

MnO - 3%

CaO - 34%

MgO - 3%

SiO2 - 5%

 

výskyt Hrušové

- asi 500 m východne od obce Hrušové, v neveľkom kameňolome. Jedná sa o sedimentárne syngenetické zrudnenie s geothitom. Mineralizácia vystupuje asi v 5 cm mocnej kondenzovanej polohe, medzi liasovými krinoidovými vápencami v podloží a dogerskými pseudohľúznatými rohovcovými vápencami v nadloží. Zrudnenie Mn,Fe vytvára mešie zhluky, alebo tvorí 2-3 mm hrubé povlaky. Obsah jednotlivých zložiek je nasledovný:

Fe2O3 - 10-38%

MnO - 0-9%

CaO - 17-37%

MgO - 6%

SiO2 - 6%

 

výskyt Drieňovica

- na južných svahoch kóty Drieňovica. Na styku červených krinoidových vápencov a kalových vápencov keloveja sa vyskytuje Mn kôrka a miestami i Mn záteky.