Jdi na obsah Jdi na menu
 


Exotické zlepence Starej Turej

Centrálne Západné Karpaty

- pribradlový senón a paleogén

senón a paleogén Myjavskej pahorkatiny

Paleogénny vývoj

 

Vývoj Starej Turej (myjavská skupina)

 

Prehľad stratigrafie a litológie vývoja Starej Turej

 

    Vývoj Starej Turej predstavuje vývoj paleogénu Myjavskej pahorkatiny Podbrančsko-trenčianskeho úseku pribradlového pásma Západných Karpát

  

Myjavská skupina

 

     Súvrstvia vývoja Starej Turej budujú

  

bazálne zlepence - stredný paleocén, spodná časť

- mocnosť súvrstvia 20 metrov

- zlepence - hrubozrnné, polymiktné, zložené z rôznych druhov hornín (sedimentárne 80%, magmatické 20%), veľkosť valúnov sa pohybuje v rozmedzí 2-30cm. Valúny nie sú vytriedené, sú dobre opracované. Tmel zlepencov je drobovo-ílovitý až vápnitý. V materiáli zlepencov sú zastúpené kremité pieskovce, droby, arkózy, zlepence, pieskovce, dolomity, vápence, granity, melafýry, porfýry a žilný kremeň.

 

     Zlepence vystupujú v odkryve v kameňolome Skalky v Lubine, kde sú veľmi dobré podmienky na zber vzorie, najlepšie podmienky nazber vzoriek sú však na poliach na jar pred sejbou alebo na jeseň po orbe a po bránení. Zastúpenie exotických valúnov je skutočne zaujímavé, hlavne čo sa týka granitov a kremitých vulkanitov.