Jdi na obsah Jdi na menu
 


04 Bánov, lom Skalky

Bánov, lom Skalky

1. decembra, 2007

     Na základe geologickej mapy sme v kameňolome zanamenali vulkanické horniny neogénu, pozične predstavujú neovulkanity Vonkajších Karpát, a množstvo kontaktných metamorfitov a pieskovcových hornín paleogénu flyšového pásma.

Popis lokality

kameňolom Skaly, Bánov - kameňolom, rekultivovaný a terénne upravený. Objekt slúži oblastnému kinologickému klubu.

     Vzorky sme odobrali priamo z profilov. V objekte sa nachádza pomerne mohutný pozostatok rozsiahleho andezitového lávového príkrovu, a niekoľko malých pozostatkov profilov, kde vystupujú vulkanické horniny neogénu a hlavne kontaktné metamorfity paleogénu (pieskovce, ílovce). Minerály budeme po prevedení štúdia charakterizovať.    

Geológia, litostratigrafia a mineralógia

     Kameňolom Skalky predstavuje jeden z mnohých výchozov neovulkanitov v oblasti Bielych Karpát v regióne Uherského Hradišťa. Vulkanický komplex sme označili ako vulkanická štruktúra Skalky. Komplex je budovaný lávovými prúdmi andezitických hornín, v zóne kontaktnej metamorfózy vystupujú silne metamorfované horniny paleogénu flyšového pásma Bielokarpatského príkrovu beskydyka /kontaktné rohovce (porcelanity) a kontaktne metamorfované a nemetamorfované pieskovce, siltové a ílovité horniny/.

(ostatné informácie spracovávame)