Jdi na obsah Jdi na menu
 


03 Bánov, lom Ordějov

Bánov, lom Ordějov

1. decembra, 2007

     Prvý krát sme oblasť navštívili niekedy v roku 1990, avšak bezvýsledne sme lokalitu hľadali. Opakovane sme oblasť navštívili ešte niekoľkokrát, až prvé informácie o lokalite sa nám podarilo získať v roku 2006. Na jeseň v roku 2007 sme lokalitu navštívili a previedli sme štúdium. Na základe geologickej mapy sme v kameňolome zanamenali vulkanické horniny neogénu, pozične predstavujú neovulkanity Vonkajších Karpát, a množstvo kontaktných metamorfitov a pieskovcových hornín paleogénu flyšového pásma.

Popis lokality

kameňolom Ordějov, Bánov - kameňolom, nachádza sa na S brehu vodnej nádrže Ordějov. Jedná sa o pomerne rozsiahle pozostatky. Priamo pri brehu už vo vode vystupujú pozostatky železobetónových konštrukcií bývalých objektov kameňolomu, v zarastenom svahu nad priehradou v blízkosti vystupuje silne zarastená a zasutená, veľmi ťažko prístupná Dolná časť kameňolomu. Niekoľko 10 metrov S, nad blízkou cestou a nad malou chatovou osadou, nachádza sa Horná časť kameňolomu, ktorá je dobre prístupná. Tu sa nachádza niekoľko silne zasutených profilov, na vrchole nad profilmi neveľká ťažobná jama, a v dolnej časti pri ceste pomerne rozsiahla novozplanírovaná halda. Z objektu sme odobrali veľké množstvo vzoriel, jednak z profilov a z haldy. V Dolnej časti kameňolomu vystupujú trachytické horniny. V hornej časti kameňolomu vystupujú trachytické horniny a čierne andezit-bazaltoidné horniny lávových prúdov. Z minerálov sme zaznamenali pekné výrastlice amfibolov, limonit, a pomerne pestrú paragenézu v dutinách vulkanitov, ktorú budemecharakterizovať po preštudovaní.

Geológia, litostratigrafia a mineralógia

     Kameňolom Ordějov predstavuje jeden z mnohých výchozov neovulkanitov v oblasti Bielych Karpát v regióne Uherského Hradišťa. Vulkanický komplex sme označili ako vulkanická štruktúra Ordějov. Komplex je

budovaný lávovými prúdmi andezit-bazaltoidných a trachytických hornín, a početnými vulkanickými tufitickými brekciami neogénu .

(ostatné informácie spracovávame)