Jdi na obsah Jdi na menu
 


Strání, výskyt kalcitu

Strání, Květná, koryto potoka Klanečnica

 

leto, 1985

     Pri prechode obcou  Strání, Květná (bola to prvá naša cesta bicyklom na Moravu), zaujal  nás v obci cestou do Nového Mesta nad Váhom po ľavej strane pod mostom potoka návoz kameňa na zpevnenie brehu potoka.

     Zaznamenali sme veľké bloky pieskovcov z flyšových paleogénnych súvrství. Našli sme tu jednu peknú vzorku kalcitu (hrubokryšalický, žilný, agregát veľký až 4-5 cm, štiepny, špinavožltobiely, lesklý). Vzorka sa však žiaľ nezachovala.

 

 

 

Výskyt kalcitu v pieskovcoch ochranného spevnenia brehu potoka Klanečnica v Strání

 

28. marec, 2010

     Pri druhom navštívení lokality sme previedli odber vzoriek. Keďže sa jedná o horniny (v podstate stavebný kameň), pri ktorých nevieme určiť miesto nálezu, nebudeme ich stratigraficky zaraďovať, môžeme však predpokladať, že nepochádzajú z veľkej diaľky, ale z regiónu z magurského flyšového pásma.

 

Magurský flyš; vrchná krieda-paleogén

pieskovce

- klastické, jemnozrnné, pevné, tmavosivej až hnedastosivej farby, onsahujú početné žilky kalcitu.

siltovce

- klastické, hrubozrnné, pevné, hnedastej farby.

 

Mineralizácia litologických členov

kalcit (uhličitan ca)

- tvorí hrubé žily, miestami s náznakom klencových kryštálov, či schodovitých klencových agregátov. Je ojedinele bielej farby, inak špinavobiely až žltkastohnedastý, silne lesklý, nepriesvitný, v agregátoch dokonale štiepateľný. Vyskytuje sa v pieskovcoch, pomerne často tvorí pekné vzorky.

(o výskyte kalcitu v pieskovcoch sme doposiaľ bližšie neštudovali, pravdepodobne sa jedná o proces diagenézy, kalcit vzniká pri spevňovaní sedimentu nadložnými súvrstviami (tlak a zodpovedajúca hňlbková teplota).

 

Záver

    Lokalita je veľmi zaujímavá výskytom kalcitu, nie je však možné previesť stratigrafické zaradenie pieskovcov. Predpokladáme, že štúdiom flyšových súvrství v regióne budeme môcť neskôr previesť koreláciu a zaradenie vzoriek.