Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prehľad študovaných lokalít v roku 1995

Stručný prehľad exkurzií, vykonaných v roku 1995

 

1.) Nové Mesto nad Váhom, veľkolom Zongor a lom Vápenka, závod Vápenka

 

2.) Nové Mesto nad Váhom, kameňolom stavebného kameňa v záhradkovej osade, Suchdol

 

3.) Nálezisko aragonitu Prepadliská, Nové Mesto nad Váhom

 

4.) Nové Mesto nad Váhom, povrchové lomy v Mnešiciach, Prepadliská I. a Prepadliská II.

 

5.) Nové Mesto nad Váhom, kameňolom stavebného kameňa Mnešice, Teheľňa

 

6.) Nové Mesto nad Váhom, Mnešice, teheľňa

 

7.) Nové Mesto nad Váhom, Hájnošová, kameňolomy cestného kameňa

 

8.) Trenčianska Teplá, lom pri Ovčíne, Manínsky príkrov, jura

 

9.) Trenčianska Teplá, Ostrý, Manínsky príkrov, jura

 

10.) Častá, hydrotermálne zrudnenie paleozoických fylitov

 

11.) Nové Mesto nad Váhom, kameňolom v záhradkovej osade pri Vápenke

 

12.) Nové Mesto nad Váhom, štúdium sprašových profilov na lokalitách Mnešice-Búdy a Mnešice-Smetisko

 

13.) Nové Mesto nad Váhom, kameňolom v záhradkovej osade pri Vápenke

 

14.) Nové Mesto nad Váhom, Mnešice, teheľňa

 

15.) Nové Mesto nad Váhom, kameňolom Mnešice Búdy

 

16.) Štúdium spraší na vybraných lokalitách NMnV, profil Mesto

 

17.) Štúdium spraší na vybraných lokalitách NMnV, lokalita pivničné priestory rím.kat. kostola

 

18.) Štúdium banskej činnosti v chotári mesta Pezinok, ložisko Ferdinand-Karol

 

19.) Štúdium banskej činnosti v chotári mesta Pezinok

 

20.) Trenčianska Teplá, kameňolom Obec