Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prehľad študovaných lokalít v roku 1994

Stručný prehľad exkurzií, vykonaných v roku 1994

 

1.) Bzince pod Javorinou, veľkolom vápencov Salašky          

 

2.) Bzince pod Javorinou, veľkolom vápencov Salašky

 

3.) Lednické Rovne, ložisko Mn rúd

 

4.) Bzince pod Javorinou, veľkolom vápencov Salašky

 

5.) Bzince pod Javorinou, veľkolom vápencov Salašky

 

6.) Bzince pod Javorinou, veľkolom vápencov Salašky

 

7.) Bzince pod Javorinou, veľkolom vápencov Salašky

 

8.) Bzince pod Javorinou, veľkolom vápencov Salašky

 

9.) Trenčianske Stankovce, prieskumné práce Fe zrudnenia v perme (U prieskum?)

 

10.) Ivanovská skala

 

11.) Trenčianska Teplá, stavebné kameňolomy v oblasti kóty Dubovec

 

12.) Trenčianska Teplá, stavebné kameňolomy v oblasti kóty Dubovec

 

13.) Trenčianske Teplice, zárez futbalového ihriska

 

14.) Trenčianske Teplice, kameňolom pri cintoríne za garážami a okolie kameňolomu

 

15.) Ivanovská skala

 

16.) Komňa, veľkolom Bučník, Bielokarpatské neovulkanity

 

17.) Ložisko evaporitov Záblatie-Trenčín v karpatskom keupri pribradlového pásma ZK

 

18.) Trenčianske Bohuslavice, štrková terasa fluviálnych sedimentov v profile pri cintoríne

 

19.) Trenčianske Bohuslavice - Haluzice, triasové súvrstvia hronika Považského Nedzovského príkrovu

 

20.) Ložisko štrkopieskov Nové Mesto nad Váhom, štrkovňa

 

21.) Wetternsteinské vápence a dolomity v oblasti Suchdol, neďaleko záhradkovej osady v Novom Meste nad Váhom pri Kačabare

 

22.) Ložisko štrkopieskov Nové Mesto nad Váhom, štrkovňa

 

23.) Ložisko cestného stavebného kameňa Zlatovce, výstavba diaľnice

 

24.) Veľkolom stavebného kameňa, Komňa Bučník

 

25.) Kálnica, ložisko U mineralizácie v tatriku Považského Inovca

 

26.) Štúdium Drietomského príkrovu Bošáckej skupiny neďaleko Rolincovej nad Bošácou

 

27.) Štúdium Drietomského príkrovu Bošáckej skupiny neďaleko Rolincovej nad Bošácou

 

28.) Štúdium Drietomského príkrovu Bošáckej skupiny neďaleko Rolincovej nad Bošácou