Jdi na obsah Jdi na menu
 


Prehľad študovaných lokalít do roku 1994

Stručný prehľad exkurzií, vykonaných do roku 1994

 

 

1.) Nové Mesto nad Váhom, kameňolom Zongor

 

2.) Bzince pod Javorinou, teheľňa, prvé zbery

 

3.) Nové Mesto nad Váhom, rieka Váh

 

4.) Donovaly a okolie

 

5.) Kočovce, Rakoľuby, veľký kameňolom

 

6.) Kálnica, zárez cesty, perm

 

7.) Kálnica, ložisko U

 

8.) Hrádok, obecný kameňolom

 

9.) Hôrka nad Váhom, kameňolom.

 

10.) Stará Turá, Magurský flyš

 

11.) Nové Mesto nad Váhom, objekt Suchdol

 

12.) Nové Mesto nad Váhom, jaskyňa nad kameňolomom Zongor

 

13.) Kraľovany, rekreačné zariadenie Bystrička, granitoidný skalný masív nad riekou Oravou

 

14.) Čachtice, jaskyňa Vyvieračka vo Višňovom

 

15.) Beckov, kameňolom Červená hora

 

16.) Beckov, ochranná hrádza rieky Váh

 

17.) Piešťany, výskyt pyritu, Banka

 

18.) Trenčianske Teplice, jaskyňa Čvirigovec

 

19.) Doľany, rekreačné zariadenie Fugelka

 

20.) Nová Baňa, Štále, rekreačné zariadenie, kameňolom

 

21.) Banská Štiavnica, Banské múzeum v prírode a halda Novej šachty

 

22.) Český Krumlov

 

23.) Balaton, rekreačná oblasť, vulkanické pohorie na severe

 

24.) Záblatie, ložisko evaporitov

 

25.) Nové Mesto nad Váhom, kameňolomy Prepadlík

 

26.) Nové Mesto nad Váhom, kameňolom Mnešice

 

27.) Nové Mesto nad Váhom, teheľňa

 

28.) Nové Mesto nad Váhom a blízke okolie, skládky uhlia

 

29.) Český Krumlov, ložisko grafitu a moldanubikum

 

30.) Stará Turá, Topolecká, travertínové kopy

 

31.) Strání, Květná, koryto potoka Klanečnica

 

32.) Nová Ves nad Váhom, štúdium súvrství kryštalinika a mladopaleozoika.

 

33.) Čachtice, veľkolom

 

34.) Bzince pod Javorinou, kameňolom Salašky.

 

35.) Nová Baňa, Brehy

 

36.) Banská Hodruša, Kohútovo.

 

37.) Banská Štiavnica, banský závod v Hodruši, halda šachty Maximilián a kameňolom Šobov

 

38.) Častá kameňolom v častianskej doline, strelnica

 

39.) Častá, ložisko polymetalických rúd.

 

40.) Velehrad

 

41.) Častá, ložisko polymetalických rúd

 

42.) Vojenský výckvikový priestor Jince-Valdek a okolie

 

43.) Karlove Vary, Vojenský výckvikový priestor Doupov

 

44.) Příbram, ložisko U a polymetalických rúd

 

45.) Kálnica, návšteva U ložiska a zber minerálov

 

46.) Vojenský výckvikový priestor Jince-Valdek a okolie

 

47.) Příbram, ložisko U a polymetalických rúd

 

48.) Špania Dolina, ložisko Cu

 

49.) Příbram, ložisko U a polymetalických rúd

 

50.) Český Krumlov, ložisko grafitu a moldanubikum

 

51.) Bánov, Ordějov, Komňa, neovulkanity Bielych Karpát

 

52.) Striebornica, výskyt pegmatitov v ťažobných muskovitových jamách

 

53.) Horné Sŕnie, kameňolom

 

54.) Kálnica, ložisko U

 

55.) Lednické Rovne, ložisko Mn rúd

 

56.) Pezinok, ložisko Sb rúd,  závod

 

57.) Pezinok, kameňolom v doline pri Závode, a širšie okolie

 

58.) Vysoké Tatry