Jdi na obsah Jdi na menu
 


Štruktúra Západných Karpát

6. 12. 2009

1. Karpatská priehlbina

01 Čelná priehlbina

01 - juhomoravská časť čelnej priehlbiny

02 - stredomoravská časť čelnej priehlbiny

03 - severomoravská časť čelnej priehlbiny

04 - Dolnomoravský úval (časť čelnej priehlbiny)

05 - oblasť Poľska

06 - oblasť Ukrajiny

2. Vonkajšie Západné Karpaty

01 Flyšové pásmo

01 - ždánický flyš

02 - moravskobeskydský flyš

03 - magurský flyš

    1 - časť račiansky flyš

    2 - časť západobystrický flyš

    3 - časť bielokarpatský flyš

    4 - bielokarpatské neovulaknity

    5 - oravskomagurský flyš

04 - čergovsko-beskydský flyš

    1 - časť krynický flyš

    2 - časť východobystrický flyš

    3 - časť račiansko-brezovský flyš

    4 - časť račiansko-brezovský flyš, smilnianske tektonické okno

05 - dukliansko-bukovský flyš

02 Bradlovo-pribradlové pásmo

01 - podbrančsko-trenčiansky úsek

02 - púchovský úsek

03 - varínsky úsek

04 - oravský úsek

05 - pieninsky úsek

06 - šarišský úsek

07 - beňatinský úsek

3. Centrálne Západné Karpaty

01 Pribradlový senón a paleogén

01 - senón a paleogén Myjavskej pahorkatiny

02 - paleogén Hričovsko-žilinský

02 Centrálnokarpatský paleogén

01 - Bukovský paleogén Malých Karpát

02 - paleogén Strážovských vrchov

     1 - časť Súľovský paleogén

     2 - časť domanižsko-mojtínsky paleogén

03 - paleogén Žilinsko-rajeckej kotliny

04 - paleogén Oravský

     1 - časť Oravská vrchovina

     2 - časť Skorušinské vrchy

     3 - časť Zázrivská kotlina

05 - paleogén Liptovskej kotliny

     1 - časť Liptovská kotlina

     2 - mezozoické ostrovy Liptovskej kotliny

06 - paleogén Popradskej kotliny

07 - paleogén Spišsko-šarišský

     1 - časť Šarišský paleogén

     2 - časť Levočské vrchy

     3 - časť Hornádska kotlina

     4 - časť Spišská Magura

     5 - ruzbašský mezozoický ostrov

     6 - časť chmeľovsko-beňatinský paleogén

08 - paleogén Horehronského podolia

09 - paleogén Bánovskej kotliny (Bánovský paleogén)

10 - paleogén Hornonitrianskej kotliny (Bojnický paleogén)

11 - paleogén Turčianskej kotliny (Turčiansky paleogén)

12 - paleogén štúrovský

03 Pásmo jadrových pohorí

01- jadrové pohorie Malé Karpaty

     1 - časť Haiburgské Karpaty

     2 - časť Devínske Karpaty

     3 - časť Pezinské Karpaty

     4 - časť Brezovské Karpaty

     5 - časť Čachtické Karpaty

02 - jadrové pohorie Považský Inovec

     1 - časť Selecký blok

     2 - časť Bojniansky blok

     3 - časť Hlohovecký blok

03 - jadrové pohorie Strážovské vrchy

     1- časť Malá Magura

     2 - časť Suchý

     3 - časť Strážovské vrchy

     4 - časť Rajeckoteplický mezozoický ostrov

04 - jadrové pohorie Tríbeč

     1 - časť Zoborská

     2 - časť Tríbečská

     3 - časť Rázdielská

     4 - časť Drieňov

05 - jadrové pohorie Žiar

06 - jadrové pohorie Malá Fatra

     1 - časť Lúčanská Malá Fatra

     2 - časť Kriváňska Malá Fatra

07 - jadrové pohorie Veľká Fatra

08 - jadrové pohorie Chočské vrchy

09 - jadrové pohorie Starohorské vrchy

10 - jadrové pohorie Ďumbierske Nízke Tatry

11 - jadrové pohorie Tatry

     1 - časť Západné Tatry

     2 - časť Vysoké Tatry

     3 - časť Belanské Tatry

12 - jadrové pohorie Branisko

13 - jadrové pohorie Humenské vrchy

04 Pásmo Veporika

01 - ľubietovská zóna

02 - krakľovská zóna

03 - kráľovohoľská zóna

04 - kohútska zóna

05 - Kozie chrbty

06 - Sľubica – Čierna hora

     1 - časť masív Sľubica

     2 - časť masív Čierna Hora

07 - Muráňska planina

08 - hronské synklinórium

09 - Heľpianske mezozoikum

4. Vnútorné Západné Karpaty

1 Pásmo Gemerika

01 - časť Spišsko-gemerské rudohorie

02 - časť Črmeľské paleozoikum

03 - časť Murovaná skala (mezozoikum)

04 - časť Slovenský raj (mezozoikum)

05 - časť Galmus (mezozoikum)

06 - časť Slovenský kras (mezozoikum)

07 - časť Nižnoslanská depresia (mezozoikum)

2 Pásmo Meliatika, silicika a turnaika

3 Pásmo v oblasti Maďarska

4 Pásmo Zemplínskych vrchov

01 - Zemplínske vrchy

5 Pásmo stredoslovenských neovulkanitov

01 - neovulkanity Burdy

02 - vulkanický komplex Cerová vrchovina

03 - stratovulkán  Javoria

     - Pliešovský ostrov

04 - vulkanity Kremnických vrchov

05 - vulkanity Krupinskej planiny

06 - stratovulkán Poľana

     - Lieskovský ostrov

07 - štiavnický stratovulkán

     - Štiavnicke vrchy

     - Pohronský Inovec

     - Sklenoteplický ostrov

08 - Veporský vulkán

09 - vulkanický komplex Vtáčnik

6 Pásmo východoslovenských neovulkanitov

01 - vulkanický komplex Slanské vrchy

     - zlatobanský stratovulkán

     - stratovulkán Makovice

     - strechovský stratovulkán

     - stratovulkán Bogoty

     - stratovulkán Miliča

02 - vulkanický komplex Vihorlatské vrchy

     - skupiny vulkánov Vihorlatu

     - stratovulkán Dielu

     - stratovulkán Popriečneho

03 - vulkanický komplex Zemplínske vrchy

7 Vnútrohorské kotliny

01 - Trenčianska kotlina

02 - Ilavská Kotlina

03 - Bytčianska kotlina

04 - Oravská kotlina

05 - Turčianska kotlina

06 - Hornonitrianska kotlina

07 - Handlovská kotlina

08 - Zvolenská kotlina

09 - Slatinská kotlina

10 - Žiarska kotlina

11 - Rožňavská kotlina

5. Panónska Veľká panva (severné výbežky)

1 Viedenská panva

01 - Záhorská nížina 

     1 - senická časť                                                         (eggenburg-karpat)

     2 - záhorsko-dolnomoravská časť                          (báden-pliocén)

02 - Dobrovodská kotlina

     1 - dobrovodský neogén                                          (eggenburg-karpat)

03 - Vaďovská kotlina

     1 - vaďovský neogén                                                (eggenburg-karpat)

2 Poddunajská panva

01 - budínsky (štúrovský) paleogén

02 - trnavsko-dubnická časť

     1 - blatnianka priehlbina

     2 - rišňovská priehlbina

     3 - komjatická priehlbina

     4 - želiezovská priehlbina

     5 - turovsko-levická hrasť

03 - bánovská kotlina

04 - gabčíkovská panva

3 Juhoslovenská panva

01 - Ipeľská kotlina

02 - Lučenecká kotlina

03 - Rimavská kotlina

04 - Pokoradská tabuľa

05 - Blžská tabuľa

4 Východoslovenská panva

01 - Trebišovská panva

02 - Prešovská (Košická) kotlina

03 - čelovská depresia

04 - roňavský záliv

05 - Moldavská kotlina