Jdi na obsah Jdi na menu
 


Litológia hnedého uhlia

10. 12. 2011

1.) Hlavné delenie litotypov

xylit

- rôzne nepravidelne obmedzené a rôzne veľké úlomky drevitej povahy (kmene, koreňové časti)

detrit

- uhoľná hmota, zložená z veľmi jemných a drobných, väčšinou mikroskopických úlomkov rastlín

dopplerit

- lesklá, čierna gelózna uhoľná hmota. Pri strate vody sa stáva veľmi tvrdou ale i veľmi krehkou.

fusit

- tzv. vláknité uhlie. Vyskytuje sa len v malých polohách a šošovkách, je veľmi krehký.

2.) Stupne preuhoľnenia

hemifáza

- stupeň preuhoľnenia najmenej preuhoľnených hnedých uhlí

(tzv. hemitypné uhlie), hemitypné, hemifázne

ortofáza

- stupeň preuhoľnenia stredne preuhoľnených hnedých uhlí

(tzv. ortotypné uhlie), ortotypné, ortofázne

ortofáza

- stupeň preuhoľnenia stredne preuhoľnených hnedých uhlí

(tzv. ortotypné uhlie), ortotypné, ortofázne

metafáza

- stupeň preuhoľnenia vysoko preuhoľnených hnedých uhlí

(tzv. metatypné uhlie), metatypné, metafázne

zgelovatenie

- tzv. skok preuhoľnenia, ktorý sa vyznačuje fázou preuholnenia s vývojom huminových kyselín (humátov Ca a Na)

 

Mineralogické a petrografické základné členenie hnedého uhlia

hemixylitické uhlie

- tvorí polohy alebo šošovky v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý najnižšou fázou preuholnatenia. Má zreteľnú drevitú štruktúru, ktorá je vizuálne ľahko rozoznateľná pre veľmi nízke až chýbajúce preuholnatenie.

zgelovatené hemixylitické uhlie

- v podstate hemixylitické uhlie, postihnuté fázou preuholnatenia s vývojom huminových kyselín.

ortoxylitické uhlie

- tvorí polohy alebo šošovky v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý vyššou fázou preuholnatenia. Má viac alebo menej zreteľnú drevitú štruktúru, ľahko rozoznateľnú podľa cievnych zväzkov. Má podstatne vyšší stupeň preuholnatenia a stupeň diagenézy sa prejavuje väčším zploštením.

zgelovatené ortoxylitické uhlie

- v podstate ortoxylitické uhlie, postihnuté fázou preuholnatenia s vývojom huminových kyselín.

metaxylitické uhlie

- tvorí polohy alebo šošovky v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý vysokou fázou preuholnatenia. Petrograficky je homogénny, drevitá štruktúra je vo forme silne zlatlačených cievnych zväzkov. Má jemné, obvykle rovnobežne vrstevnaté laminovanie a charakteristický lastúrnatý lom.

 

hemidetritické uhlie

- tvorí základnú uhoľnú hmotu (tmel) v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý najnižšou fázou preuholnatenia. Má poréznu štruktúru, penovitú, bezštruktúrnu, je tmavošedej farby.

zgelovatené hemidetritické uhlie

- v podstate hemidetritické uhlie, postihnuté fázou preuholnatenia s vývojom huminových kyselín. Je podstatne lesklejšie.

ortodetritické uhlie

- tvorí základnú uhoľnú hmotu (tmel) v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý vyššou fázou preuholnatenia. Má amorfnú štruktúru, jej poréznosť je v dôsledku vyššieho preuholnatenia podstatnemenšia. Výraznejšia je i páskovanosť textúry. Je matný, šedej až šedohnedej farby.

zgelovatené ortodetritické uhlie

- v podstate ortodetritické uhlie, postihnuté fázou preuholnatenia s vývojom huminových kyselín. Je podstatne lesklejšie.

metadetritické uhlie

- tvorí základnú uhoľnú hmotu (tmel) v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý vysokou fázou preuholnatenia. Je hnedočiernej farby, silne zgelovatený, najmatnejší.

 

detrit-hemixylitické uhlie

- zmiešaný litotyp, tvorí polohy v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý najnižšou fázou preuholnatenia. Polohy sú tenkopásikovité, jednotlivé pásiky predstavujú hemixylitické a hemidetritické uhlie. Pásiky hemixylitického uhlia prevládajú.

zgelovatené detrit-hemixylitické uhlie

- v podstate detrit-hemixylitické uhlie, postihnuté fázou preuholnatenia s vývojom huminových kyselín.

detrit-ortoxylitické uhlie

- zmiešaný litotyp, tvorí polohy v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý vyššou fázou preuholnatenia. Polohy sú tenkopásikovité, jednotlivé pásiky predstavujú ortoxylitické a ortodetritické uhlie. Pásiky ortoxylitického uhlia prevládajú.

zgelovatené detrit-ortoxylitické uhlie

- v podstate detrit-ortoxylitické uhlie, postihnuté fázou preuholnatenia s vývojom huminových kyselín.

detrit-metaxylitické uhlie

- zmiešaný litotyp, tvorí polohy v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý vysokou fázou preuholnatenia. Polohy sú tenkopásikovité, jednotlivé pásiky predstavujú metaxylitické a metadetritické uhlie. Pásiky metaxylitického uhlia prevládajú.

 

xylit-hemidetritické uhlie

- zmiešaný litotyp, tvorí polohy v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý najnižšou fázou preuholnatenia. Polohy sú tenkopásikovité, jednotlivé pásiky predstavujú hemixylitické a hemidetritické uhlie. Pásiky hemidetritického uhlia prevládajú.

zgelovatené xylit-hemidetritické uhlie

- v podstate xylit-hemidetritické uhlie, postihnuté fázou preuholnatenia s vývojom huminových kyselín.

xylit-ortodetritické uhlie

- zmiešaný litotyp, tvorí polohy v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý vyššou fázou preuholnatenia. Polohy sú tenkopásikovité, jednotlivé pásiky predstavujú ortoxylitické a ortodetritické uhlie. Pásiky ortodetritického uhlia prevládajú.

zgelovatené xylit-ortodetritické uhlie

- v podstate xylit-ortodetritické uhlie, postihnuté fázou preuholnatenia s vývojom huminových kyselín.

xylit-metadetritické uhlie

- zmiešaný litotyp, tvorí polohy v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý vysokou fázou preuholnatenia. Polohy sú tenkopásikovité, jednotlivé pásiky predstavujú metaxylitické a metadetritické uhlie. Pásiky metadetritického uhlia prevládajú.

 

hemixylodetritické uhlie

- zmiešaný litotyp, tvorí polohy v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý najnižšou fázou preuholnatenia. Polohy sú tenkopásikovité, jednotlivé pásiky predstavujú hemixylitické a hemidetritické uhlie, zastúpené v približne rovnakom pomere.

zgelovatené hemixylodetritické uhlie

- v podstate hemixylodetritické uhlie, postihnuté fázou preuholnatenia s vývojom huminových kyselín.

ortoxylitodetritické uhlie

- zmiešaný litotyp, tvorí polohy v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý vyššou fázou preuholnatenia. Polohy sú tenkopásikovité, jednotlivé pásiky predstavujú ortoxylitické a ortodetritické uhlie, zastúpené v približne rovnakom pomere.

zgelovatené ortoxylitodetritické uhlie

- v podstate ortoxylitodetritické uhlie, postihnuté fázou preuholnatenia s vývojom huminových kyselín.

metaxylodetritické uhlie

- zmiešaný litotyp, tvorí polohy v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý vysokou fázou preuholnatenia. Polohy sú tenkopásikovité, jednotlivé pásiky predstavujú metaxylitické a metadetritické uhlie, zastúpené v približne rovnakom pomere.

 

hemidopleritické uhlie

- tvorí pásiky alebo šošovky v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý najnižšou fázou preuholnatenia. Je vizuálne homogéonny, má lastúrnatý lom a je veľmi krehký. Je čierny, gelózny a lesklý. Pri strate vody sa stáva veľmi tvrdý.

zgelovatelé hemidopleritické uhlie

- v podstate hemidopleritické uhlie, postihnuté fázou preuholnatenia s vývojom huminových kyselín. Pôvodná štruktúra je vizuálne nepostrehnuteľná.

ortodopleritické uhlie (syn. gelitické uhlie)

- tvorí pásiky alebo šošovky v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý vyššou fázou preuholnatenia. Je vizuálne ťažko rozoznateľný. Je čierny, bezštruktúrny.

zgelovatelé ortodopleritické uhlie (syn. zgelovatelé gelitické uhlie)

- v podstate ortodopleritické uhlie, postihnuté fázou preuholnatenia s vývojom huminových kyselín.

metadopleritické uhlie (syn. metafázne uhlie)

- tvorí pásiky alebo šošovky v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý vysokou fázou preuholnatenia. Je totálne zgelovatený, čierny, bezštruktúrny, vizuálne ťažko rozoznateľný.

 

hemifusitické uhlie

- tvorí tenké polohy až šošovky v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý najnižšou fázou preuholnatenia. Vytvára nevýrazné polohy. Je zložený z fusitu, mikroskopicky mäkkého a tvrdého (mineralizovaný). Tvrdý fusit je mineralizovaný sírnikmi, kremeňom, ílovými minerálmi, uhličitanmi. Je veľmi krehký.

zgelovatelé hemifusitické uhlie

- v podstate hemifusitické uhlie, postihnuté fázou preuholnatenia s vývojom huminových kyselín. Vizuálne je jeho vzhľad nezmenený.

ortofusitické uhlie

- tvorí tenké polohy až šošovky v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý vyššou fázou preuholnatenia. Vizuálne sa jeho vzhľad od hemifusitického uhlia nerozlišuje.

zgelovatelé ortofusitické uhlie

- v podstate ortofusitické uhlie, postihnuté fázou preuholnatenia s vývojom huminových kyselín. Vizuálne je jeho vzhľad nezmenený.

metafusitické uhlie (syn. metafázne uhlie)

- tvorí tenké polohy a šošovky v hnedouhoľnom sloji, ktorý bol postihnutý vysokou fázou preuholnatenia. Vizuálne sa jeho vzhľad od hemifusitického uhlia nerozlišuje.

 

Záver

     Okrem základného členenia hnedého uhlia je v množstve dostupnej literatúry uvedené podstatne zložitejšie členenie. Čiastočne sa o ňom zmieňujeme nasledovne:

liptodetrit - petrografický typ hnedého uhlia, detrit s vysokým obsahom živičných látok.

metafázne uhlie - najvyššie postihnutý typ hnedého uhlia, u ktorého nie je možné vizuálne rozlíšiť genetickú príslušnosť. Páskovanie mizne a býva nahrádzané druhotným zvrstvením, tzv. klivážou.

(niektoré antracity sú nesprávne označené, zodpovedajú metafáznemu uhliu hnedouhoľného typu).

naftholit, oxyhumolit, gagat, dysodil - len bližšiene charakterizované skupiny hnedého uhlia.